Het draait om mensen

Zorg en welzijn voegt in in de leefwereld van de klant. Wat zijn hun drijfveren? Wat beweegt ze? Wordt er goed ingespeeld op de behoeften? Waar kunnen we het klantcontact verbeteren om de ervaring te veraangenamen. Allemaal vragen waar we door middel van de volgende methodieken antwoord op kunnen geven.

Wij ondersteunen door middel van:

  • Klantanalyse
    Klanten kiezen zelf. Dat doen ze vooral voor organisaties die relevant voor ze zijn. Waar ze wat aan hebben. Relevantie begint bij de eigen identiteit van de organisatie en de verbinding met de leefwereld van de klant. Klanten leren kennen en herkenbaar zijn voor hen. Deze analyse kan daarbij een goede duw in de juiste richting zijn.
  • Klantreizen ontwikkelen
    Welke reis de klant aflegt binnen de organisatie en of dit als prettig wordt ervaren bepaald de klant zelf. Ook welke contactmomenten daarbij belangrijk zijn. We zien echter regelmatig dat binnen zorgorganisaties het proces leidend is en er te weinig aandacht is voor de ervaring van de klant. De klantreis omschrijft hoe we klanten kunnen helpen door relevantie en beleving toe te voegen. Bijvoorbeeld wanneer ze in zorg komen.
paar geel vullend