Magentazorg

Magentazorg is de moederorganisatie van de labels Actiezorg en Behandelzorg. Samen vormen ze een krachtige organisatie in de regio Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Vanuit Magentazorg wordt zorg verleent aan ouderen en een warm thuis geboden vanuit de woonzorgcentra. Actiezorg ondersteunt mensen in de wijk met thuiszorg, hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding. Behandelzorg komt bij zowel mensen thuis als bij de bewoners van de woonzorglocaties van Magentazorg.

www.magentazorg.nl

Opdracht


Bij Magentazorg liep een project waarbij het intranet werd omgezet naar een nieuwe, interactieve omgeving. De afdeling communicatie en ICT waren hiervoor verantwoordelijk maar konden de rol van projectleider -gezien de deadline- niet op zich nemen. Deze rol hebben wij op ons genomen.

Als projectleider waren we verantwoordelijk voor de juiste migratie van alle content, het inrichten van de nieuwe omgeving, de afstemming tussen de verschillende partijen en de communicatie naar de medewerkers over de verandering. We zijn er in geslaagd dit binnen de deadline van 5 weken te realiseren.