Een stevig fundament bouwen

Bewust worden van je omgeving begint bij weten wat de positie is in de markt. Hoe ziet het werkgebied er uit? Wie zijn de spelers? Wat zijn de ontwikkelingen? Kortom een marktanalyse is de noodzakelijke eerste stap om bewustzijn binnen de organisatie te creëren en te bepalen waar kansen liggen. Op basis daarvan kan een strategie neergezet worden. Deze analyses kunnen op allerlei verschillende manieren gedaan worden. Van heel uitgebreid, tot beknopt. Dit is geheel afhankelijk van wat de organisatie nodig heeft. Na een korte analyse van de organisatie kunnen wij dit gezamenlijk bepalen.

Wij ondersteunen door middel van:

 • Marktanalyses
  Onderbouwing door middel van cijfers en omgevingsanalyses
 • Concurrentieanalyse
  Wat zijn de spelers in het werkgebied? Wat is hun positie en hoe verhoudt dit zich tot de eigen organisatie?
 • Stakeholderanalyse
  Wie zijn de stakeholders en hoe kan een lange termijn relatie met hen worden aangegaan?
 • Marketingplan
  Hier zijn doelen, doelgroepen en strategie helder omschreven
 • Workshops zorgmarketing en coachen professionals
  Op allerlei vlakken binnen zorgmarketing kunnen wij mensen die zich bezighouden met dit vak persoonlijk coachen of trainen door middel van workshops of individuele sessies.
toren geel vullend